PRVO MEDNARODNO TEKMOVANJE IZVIRNIH SKLADB TEŽAVNOSTNE STOPNJE 0.5, 1 IN 1.5

PRAVILNIK SODELOVANJA

 1. Namen natečaja

Poletni orkestrski tabor MusiKras združuje nadarjene glasbenike od 7. do 15. leta starosti. Ob tradicionalnem druženju so organizatorji opazili primanjkljaj skladb, primernih za prve korake v orkestrski glasbi. V ta namen so pihalni orkestri Krasa in Brkinov odprli natečaj na mednarodno tekmovanje originalnih skladb za težavnostne stopnje 0.5, 1 in 1.5, da bi mladim omogočili glasbeno ustvarjanje na primerni stopnji.

 • Sodelovanje

Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji ali ljubitelji kompozicije brez omejitev glede starosti ali države. Sodelujoči lahko oddajo dela v eni kategoriji ali več. Sprejete bodo izključno še neizdane skladbe, ki še niso bile javno odigrane in ki še niso bile prijavljene na druga tekmovanja.

 • Kategorije tekmovanja

Tekmovanje je razdeljeno na tri kategorije:

Kategorija A: izvirne skladbe težavnosti 0.5 (trajanje skladbe največ 3 minute oziroma približno 5 minut za večstavčno skladbo)

Kategorija B: izvirne skladbe težavnosti 1 (trajanje skladbe največ 4 minute oziroma približno 6:30 minute za večstavčno skladbo)

Kategorija C: izvirne skladbe težavnosti 1.5 (trajanje skladbe največ 4:30 minute oziroma približno 7:30 minute za večstavčno skladbo)

 • Tehnične zahteve

Tema tekmovanja so mitska bitja Krasa in Brkinov. Avtorji na navdih jemljejo bodisi med mitsko-folklornimi zgodbami skulptur iz parka pri Rodiku bodisi v škratih kamna, burje in ruja na Krasu (podrobnosti na povezavah https://mitski-park.eu/sl/ in https://www.visitkras.info/pravljicno-dozivljajska-pot-skratji-kras). Natečaj je odprt za vse glasbene zvrsti, vendar pa morajo skladbe zadostiti pogojem iz prilog 1–3 k temu pravilniku.

Če skladba ne zadosti enega od pogojev, jo komisija smatra kot neustrezno.

 • Roki za oddajo skladb

Natečaj se odpre 1. oktobra 2021 in traja do 15. marca 2022. V tem času vabimo skladatelje in ljubitelje kompozicije, da prijavnico in svoja dela oddajo prek spletnega obrazca na naslovu MusiKras. 

Prijavnica za vsako skladbo se smatra kot veljavna, če vsebuje vse podatke iz obrazca, partituro skladbe v formatu PDF in zvočni zapis skladbe v formatu MP3, potrdilo o plačilu prijavnine v višini 50,00 EUR na spodnji bančni račun. Za vsako naslednjo skladbo istega skladatelja znaša prijavnina 30,00 evrov.

Podatki za nakazilo

Pihalni orkester Komen

Komen 118

6223 Komen?

Slovenija

TRR: SI56 10100-0038608711 (odprt pri Banki Intesa Sanpaolo)

Referenca: 2022

Skladba se šteje veljavna, če prispe do 23:59 dne 15. marca 2022.

Vse prejete skladbe ostanejo v arhivu projekta MusiKras.

 • Komisija in nagrade

Skladbe bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija v mednarodni sestavi, čigar končno mnenje je neizpodbitno. Vsak sodelujoči prejme komentar na skladbo. Rezultati natečaja bodo objavljeni predvidoma v mesecu juniju 2022. O rezultatih bodo prijavljeni obveščeni prek elektronske pošte.

Sodelujoči na natečaju se potegujejo za naslednje denarne nagrade:

 • 1000 EUR nagrade za najboljšo skladbo kategorije A
 • 800 EUR nagrade za najboljšo skladbo kategorije B
 • 600 EUR nagrade za najboljšo skladbo kategorije C

Poleg tega bodo zmagovalne skladbe posamezne kategorije izdala založba Scomegna (Italija), skladbe bodo vključene v program poletnega orkestrskega tabora MusiKras 2022, v času katerega bodo tudi izvedene in posnete.

Med ostalimi skladbami lahko strokovna komisija izbere dela, ki jih bo izdala založba.

Od zmagovalnega skladatelja kategorij se zahteva, da v roku 15 dni od obvestila pošlje tudi notne zapise za posamezna glasbila v orkestru.

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da ne razglasi zmagovalcev kategorij, v kolikor nobena od prispelih skladb ne ustreza merilom in predvideni stopnji kakovosti.

 • Izdaja in založba

S prijavo na tekmovanje skladatelji soglašajo, da do 1. septembra 2022 z izvirno skladbo, s katero so se prijavili na tekmovanje, ne bodo sodelovali na drugih natečajih za izvirne skladbe.

Izbrana dela bo izdala založba Scomegna (Italija). Z oddajo prijavnice se sodelujoči strinjajo s pogoji založbe Scomegna.

Založba si pridržuje pravico, da po lastni presoji izda katero koli skladbo, ki sodeluje na tekmovanju. Za slednja veljajo zgornji pogoji.

 • Pogoji sodelovanja

Z oddajo prijavnice na natečaj se sodelujoči strinjajo z pogoji sodelovanja, obdelave podatkov in pravilnikom tekmovanja.

 • Razno

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do morebitnih sprememb pogojev natečaja, ki bodo objavljene na spletnih straneh MusiKras.

Morebitna vprašanja lahko naslovite na musikras@gmail.com.

Organizator: MusiKras