DRUGO MEDNARODNO TEKMOVANJE ORIGINALNIH SKLADB ZA PIHALNE ORKESTRE

TEŽAVNOSTNE STOPNJE 1 IN 2


PRAVILNIK SODELOVANJA


1.     Namen natečaja

Poletni orkestrski tabor MusiKras združuje nadarjene glasbenike od 7. do 15. leta starosti. Ob tradicionalnem druženju so organizatorji opazili primanjkljaj skladb, primernih za prve korake v orkestrski glasbi. V ta namen so pihalni orkestri Krasa in Brkinov odprli natečaj na mednarodno tekmovanje originalnih skladb za težavnostni stopnji 1 in 2, da bi mladim omogočili glasbeno ustvarjanje na primerni stopnji.


2.     Sodelovanje

Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji ali ljubitelji kompozicije brez omejitev glede starosti ali države. Sodelujoči lahko oddajo dela v eni kategoriji ali več. Sprejete bodo izključno še neizdane skladbe, ki še niso bile javno odigrane in ki še niso bile prijavljene na druga tekmovanja.


3.     Kategorije tekmovanja

Tekmovanje je razdeljeno na dve kategoriji:

Kategorija A: izvirne skladbe težavnosti 1 (trajanje skladbe približno 4 minute)

Kategorija B: izvirne skladbe težavnosti 2 (trajanje skladbe približno 6,5 minut ali 9 minut, če je skladba razdeljena na več stavkov)4.     Tehnične zahteve

Natečaj je odprt vsem glasbenim slogom, vendar pa morajo skladbe zadostiti pogojem iz prilog k temu pravilniku.

Če skladba ne zadosti enega od pogojev, jo komisija smatra kot neustrezno.


5.     Roki za oddajo skladb

Natečaj se odpre 1. decembra 2023 in traja do 31. maja 2024. V tem času vabimo skladatelje in ljubitelje kompozicije, da prijavnico in svoja dela oddajo prek spletnega obrazca na naslovu musikras.pokomen.si.

Prijavnica se smatra kot veljavna, če vsebuje vse podatke iz obrazca, partituro skladbe v formatu PDF in zvočni zapis skladbe v formatu MIDI ali MP3, ter ko sodelujoči poravna prijavnino v višini 50,00 EUR na račun, ki je naveden na spletni strani MusiKras. Za vsako naslednjo prijavljeno skladbo je višina prijavnine 30,00 EUR.


Podatki za plačilo

Pihalni orkester Komen

Komen 118

6223 Komen

Slovenija

Številka bančnega računa: SI10100-0038608711 (odprt pri Banki Intesa Sanpaolo)

SWIFT koda: BAKOSI2X


Komisija bo za veljavna smatrala dela, ki prispejo do 23:59 dne 31. maja 2024.

6.     Komisija in nagrade

Skladbe bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija v mednarodni sestavi (Lorenzo Pusceddu, Mirko Orlač, Matteo Firmi), čigar končno mnenje je neizpodbitno. Vsak sodelujoči prejme splošni komentar na sodelujoče skladbe. Rezultati natečaja bodo objavljeni predvidoma v mesecu juliju 2024. O rezultatih bodo prijavljeni obveščeni prek elektronske pošte.

Sodelujoči na natečaju se potegujejo za naslednji bruto denarni nagradi:

–       1000 EUR nagrade za najboljšo skladbo kategorije A

–       1000 EUR nagrade za najboljšo skladbo kategorije B

Poleg tega bodo zmagovalne skladbe posamezne kategorije izdane v samozaložbi Musikras, skladbe bodo vključene v program poletnega orkestrskega tabora MusiKras 2024, v času katerega bodo tudi izvedene in posnete.

Od zmagovalnega skladatelja kategorij se zahteva, da naknadno pošlje tudi notne zapise za posamezna glasbila v orkestru, ki jih mora posredovati v roku 15 dni od obvestila.


7.     Izdaja in založba

S prijavo na tekmovanje skladatelji soglašajo, da v času trajanja natečaja in do 1. septembra 2024 z izvirno skladbo, s katero so se prijavili na tekmovanje, ne bodo sodelovali na drugih natečajih za izvirne skladbe.

Izbrana dela bo izdala samozaložba Musikras. Z oddajo prijavnice se sodelujoči strinjajo s pogoji samozaložbe Musikras.

MusiKras si pridružuje pravico, da izda katero koli skladbo po lastni presoji, ter da jih predlaga drugim založbam in deležnikom s področja. Za slednja veljajo zgornji pogoji.


8.     Pogoji sodelovanja

Z oddajo prijavnice na natečaj se sodelujoči strinjajo z pogoji sodelovanja, obdelave podatkov in pravilnikom tekmovanja.


9.     Razno

Organizator tekmovanja si pridružuje pravico do morebitnih sprememb pogojev natečaja. Spremembe bodo objavljene na spletnih straneh MusiKras.

Morebitna vprašanja lahko naslovite na musikras@gmail.com.


Organizator: MusiKras ter Pihalni orkester Komen, Brkinska godba 2000 in Kraška pihalna godba Sežana ob podpori občin Komen, Hrpelje – Kozina in Sežana.